1 sonucun 25-38 kadarı gösteriliyor

Akran Arabuluculuk Eğitimi

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun tanımı Kazan-Kazan felsefesini temel alan, çatışma /anlaşmazlık çözümleme ile ilgili temel kavramlar, çatışma/  anlaşmazlık ile baş etme yöntemlerinden biri olan arabuluculuk uygulanışı, temel...

₺49.00

Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Analizleri

(0 inceleme)
0
student
0
₺99.00

Kursun tanımı Neden veri toplamaya ihtiyaç duyarız, bu topladığımız verileri nasıl değerlendirmeliyiz, hangi uygun istatistiksel analizlerle değerlendirmeliyiz? Kursta bu konulara değinilmiştir. Kursun kazanımları Bu...

₺99.00

Performans Yönetimi

(0 inceleme)
2
students
0
₺75.00

Kursun özeti Yirminci yüzyılın son çeyreği, önceki yıllara göre her alanda çok büyük gelişmelere ve değişimlere sahne olan yıllardır. Örgüt yöneticileri, yönetsel kararlar almada,...

₺75.00

Liderlik

(0 inceleme)
1
student
0
₺75.00

Kurs özeti Liderlik tarihin her döneminde var olmuştur; Hiyerarşik bir yapısı  olan insanın gelecekte de liderlikten vazgeçmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. İnsan her zaman kişisel...

₺75.00

Diksiyon Eğitimi

(0 inceleme)
1
student
0
₺59.00

Kursun tanımı Güzel ve etkili konuşmak dilimize ve sarf ettiğimiz sözlerimize egemen olmak anlamındadır. Her sanat gibi konuşma sanatı da kendine has inceliklere ve kurallara sahiptir. Herkes...

₺59.00

Madde Bağımlılığı

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun özeti Bu kursta öğretmenlerin dünyada oldukça yaygın olan madde kullanımı konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda öncelikle bağımlılık, madde kullanımı ve zararları gibi ana...

₺49.00

Okul Öncesi Dönemde Çalışma Sayfaları Hazırlıyorum

(0 inceleme)
10
students
0
₺50.00

EĞİTİM TÜRÜ ÇEVRİMİÇİ  – 11 Haziran 2021  Cuma Saat: 10.00 – 12.00 –ZOOM üzerinden yapılacaktır. Kursun tanımı Çevrimiçi atölye çalışmasında, çalışma sayfalarının önemini kavrayıp,...

₺50.00

Endüstri 4.0 Yetkinlikleri Eğitimi

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun özeti Endüstri 4.0 dediğimiz dijital dönüşümde yaşanılan zorluklar nelerdir? Değişim olarak tanımlanan yapı nedir ve bireyler hangi yetkinliklerini neden geliştirmelidirler? Endüstri 4.0 girişimleri...

₺49.00

Temel ve Orta Seviye Excel Eğitimi

(0 inceleme)
3
students
0
₺29.90

Kursun tanımı İş hayatımızın ve hatta özel hayatımızın vazgeçilmez hesaplama aracı olan MS Excel, Sunmuş olduğu başlangıç ve orta düzey formüller ile çok daha...

₺29.90

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

(0 inceleme)
1
student
0
₺99.00

Kursun tanımı Bu kurs çocuklarının gelişim sürecinde anne ve babaların karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretmeleri için  rehberlik ederek çocukların gelişim sürecinde en doğru ebeveyn tutumu...

₺99.00

Bir Makalenin Mimarisi

(0 inceleme)
0
student
0
₺99.00 ₺49.00

Kursun özeti Bu kurs, bir makalenin sıfırdan nasıl tasarlanacağına odaklanır. Bir makalede olması gereken temel kısımlar detaylı olarak anlatılmıştır. Bir makale yazarken;  makalenin özet,...

₺99.00 ₺49.00

Scratch Kodlama Eğitimi

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun tanımı MIT Medya Laboratuvarında geliştirilen Scratch, sürükle – bırak mantığı ile çalışan ve en kolay şekilde kodlama öğreten görsel bir programlama ortamıdır. Scratch...

₺49.00

Yaşlı Bakımı

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun özeti Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Türkiye ve KKTC’nin de nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Toplumumuz sağlıklı yaş alması, yeterli dengeli beslenmesine, hareket kabiliyetlerini korumalarına,...

₺49.00

Psikolojik Danışma Becerileri Gizli Güçler

(0 inceleme)
7
students
0
₺49.00

EĞİTİM TÜRÜ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM, 19 Mart 2021 Cuma günü, saat 18.00’te (Türkiye) -17.00 (KKTC) ZOOM üzerinden yapılacaktır. Eğitim içeriği Psikolojik danışman olarak görev yapan...

₺49.00

Uzaktan Eğitimi Sevdiren Oyunlar

(0 inceleme)
2
students
0
₺150.00

EĞİTİM TÜRÜ ÇEVRİMİÇİ Eğitim, 13 Mart 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’te (Türkiye) -13.00 (KKTC) ZOOM üzerinden yapılacaktır. Tüm öğretmenler ve uzaktan eğitimi kullanan eğiticiler...

₺150.00

Oyun Terapi Teknikleri Sertifika Programı

(0 inceleme)
0
student
0
₺2,500.00 ₺1,500.00

Eğitimimiz çevrimiçi olacaktır ve kontejanımız 15 kişi ile sınırlıdır. Kursun tanımı Oyun terapisi, bir yetişkin olarak henüz bilişsel olarak kendini ifade edemeyen çocuğun çeşitli...

₺2,500.00 ₺1,500.00

Uzaktan Eğitimi Sevdiren Oyunlar

(0 inceleme)
4
students
0
₺150.00

EĞİTİM TÜRÜ ÇEVRİMİÇİ Eğitim, 27 Şubat Cumartesi günü, saat 14.00’te(Türkiye) -13.00 (KKTC) ZOOM üzerinden yapılacaktır. Tüm öğretmenler ve uzaktan eğitimi kullanan eğiticiler katılabilir. Uzaktan...

₺150.00

Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı

(0 inceleme)
0
student
0
₺49.00

Kursun özeti Her geçen gün internette ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedeni bilgi eksikliğidir. Bu kurs süresince ilgili kursiyerler, internetin doğru ve bilinçli...

₺49.00

Konuşma Eğitimi

(0 inceleme)
0
student
0
₺149.00 ₺99.00

Kursun tanımı Bu kurs, günlük ve hazırlıklı konuşmalarda hitap ettiğimiz dinleyiciyi etkilemek ve söylememiz gerekenleri daha etkili bir şekilde aktarabilmek için tasarlanmıştır. Akıcı, samimi...

₺149.00 ₺99.00

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler için Kanıta Dayalı Uygulamaları Seçme ve Kullanma

(0 inceleme)
51
students
0
Ücretsiz

Seminer özeti ABD verilerine dayanarak dünya üzerinde yaygınlığı artmakta olan Otizm Spektrum Bozukluğunda araç ve müdahalelere ulaşım içerikli kanıt temelli, kanıta dayalı, bilimsel  araştırmaya...

Ücretsiz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

(0 inceleme)
367
students
0
Ücretsiz

Seminer özeti Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve...

Ücretsiz

Sınıf Yönetimi

(0 inceleme)
577
students
0
Ücretsiz

Seminerin amacı Sınıf yönetiminin temellerini detaylı ele alarak pratik çözüm önerileri sunmaktır. Eğitimciler öğrenmeyi, yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlamayı temel alırken...

Ücretsiz

Eğitim Yönetimi

(0 inceleme)
319
students
0
Ücretsiz

Seminerin amacı Eğitim yönetiminin temellerini dikkate alarak planlama, koordinasyon, yönetilme ve denetim boyutlarına ilişkin bilgiler aktarmaktır. Bu kapsamda, kalite, eğitimin her aşamasında rol alan...

Ücretsiz

Mobil Öğrenme

(0 inceleme)
436
students
0
Ücretsiz

Seminer özeti Bu ders, mobil cihazların öğrenme süreçlerini desteklemek için bir niye ve nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, katılımcıların mobil uygulamaları kullanarak öğretim sürecinde verimliliklerini...

Ücretsiz

Eğitim Psikolojisi

(0 inceleme)
398
students
0
Ücretsiz

Seminer özeti Eğitim psikolojisi, insanların yeni bilgileri nasıl öğrendikleri ve sakladıklarıyla ilgilenen bir psikoloji dalıdır. Bu alan sadece erken çocukluk ve ergenlik döneminin öğrenme...

Ücretsiz