İSTATİSTİK

Veri Analizi Hizmeti

Ücretler
 • Tez: $250
 • Makale: $150
 • Örneklem Çalışması: 75$
 • Hakem Süreci sonrası düzeltmeler (büyük revizyon): 150$
 • Hakem Süreci sonrası düzeltmeler (küçük revizyon): 120$
Teslim Süresi

Standart teslimat süremiz ödeme tarihinden itibaren 7 gün içindedir. Daha acil bir hizmete ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki formda bize bilgi verin ve bunun mümkün olup olmadığını size bildirelim. Lütfen acil taleplerin ek ücrete tabi olabileceğini ve bunun cevabımızda size açıklanacağını unutmayınız.

Hizmet Süreci
 • Araştırmanın planlanması
 • Örnekleme yöntemi ve uygun örneklem sayısının belirlenmesi
 • Veri girişinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme
 • Verilerin uygun analiz programı ile hipotezlere uygun şekilde seçilen yöntemlerle analiz edilmesi
 • Verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili yol gösterme
 • Sonuçların tablo ve grafiklerle sunulması ile ilgili destek verilmesi
 • Bilimsel çalışmaların hakemin/tez danışmanının eleştirilerine göre istatistik açısından revizyonlarının yapılması
Hizmetlerimize Dahil Olan Veri Analizleri Hangileridir?
 • Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması
 • Frekans Tabloları
 • Merkezi Eğilim ve Yaygınlık Ölçütleri ( Aritmetik Ortalama, Ortanca, Tepe Değeri, Min.-Maks. hata denetimleri, Standart Sapma, Standart Hata, Çeyrek ve Yüzdelikler, IQR (Çeyrekler Arası Değer)
 • Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotez Testleri
 • Bağımsız gruplarda t-testi (t-test for independent samples / student t-testi)
 • Bağımlı gruplarda t-testi (t-test for dependent samples / student t-testi) ve Tek Örneklem t-testi
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (one way ANOVA)
 • Ki-Kare testleri ( Pearson Ki-Kare testi, Mc-Nemar testi, Fisher Kesin Ki-Kare testi)
 • Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli sıra testi
 • Kruskal-Wallis H Testi ve Friedman S Testi
 • Spearman's Rank Order Korelasyon ve Korelasyon Analizleri
 • Pearson Korelasyonu ve Kısmi Korelasyon
 • Varyans Analizleri (ANOVA-MANOVA) Repeated Measurement Analysis of Variance (Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi)
 • Regresyon Analizi ve Basit Doğrusal Korelasyon Analizi
 • Çok Değişkenli Regresyon Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi
 • Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
 • Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri (Özellikle Ölçek çalışmaları için)
 • Power Analizi ( Yapılan istatistiksel analizin gücünün belirlenmesi)

522

Memnuniyet

12

Uzman

2

Ödül

MEMNUNİYET

SERVİSİMİZDEN YARARLANANLAR NELER SÖYLÜYOR?

caret-down caret-up caret-left caret-right

DOSYAYI GÖNDER

  Unvan:

  Araştırma Alanı:

  Talebin Amacı

  İstatistiksel analiz desteğinin kapsamı, istatistik programından elde edilen çıktının teslim edilmesi şeklinde olacaktır. Bilimsel projeler çerçevesinde gereksinim duyulan istatistiksel danışmanlık hizmetlerinde,ölçek geliştirme çalışmalarında, spesifik analizlerin gereksiniminde; ölçek çalışmalarında kullanılacak olan Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis), Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi (Repeated Measurement Analysis of Variance); tek yönlü, iki yönlü ya da üç yönlü tekrarlı varyans analizlerinde ve meta analizlerinde (Meta Analysis) hizmet bedeli yükselecektir.Analiz ve danışmanlık hizmet bedelini ödeyerek faydalanmak istiyorum.

  Dosya(ları) Gönder